โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม


ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ระดับชั้น ม.ต้น
ระดับชั้น ม.ปลาย
   
   
   
   
ตารางเรียนรวม มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
   
   
**** ตารางเรียนฉบับเวอร์ชัน 2 นี้ ประกาศเริ่มใช้ วันจันทร์ ที่ 29 พ.ค. 2566
   

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม © All rights reserved 2022 Phuwiengwittayakhom School
Powered by Punyaphat C.