โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม


ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้น ม.ต้น
ระดับชั้น ม.ปลาย
   
   
   
   
ตารางเรียนรวม มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
   
   
**** ตารางเรียนฉบับเวอร์ชัน 2 นี้ ประกาศ เริ่มใช้ วันจันทร์ ที่ 14 พ.ย. 2565

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม © All rights reserved 2022 Phuwiengwittayakhom School
Powered by Punyaphat C.