โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม


ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอนครูแยกตามกลุ่มสาระฯ
 
   
ตารางสอนรวม/ตารางการใช้ห้องรวม
   
   
**** ตารางเรียนฉบับเวอร์ชัน 2 นี้ ประกาศเริ่มใช้ วันจันทร์ ที่ 29 พ.ค. 2566
   

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม © All rights reserved 2022 Phuwiengwittayakhom School
Powered by Punyaphat C.