โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม


ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ตารางสอนครูแยกตามกลุ่มสาระฯ
 
   
ตารางสอนรวม/ตารางการใช้ห้องรวม
   
   
**** ตารางเรียนฉบับเวอร์ชัน 2 นี้ ประกาศ เริ่มใช้ วันจันทร์ ที่ 14 พ.ย. 2565

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม © All rights reserved 2022 Phuwiengwittayakhom School
Powered by Punyaphat C.